O nás

Historie Galerie Crux

v datech:

  • 1990 založení Galerie Crux v prostorách kláštera Panny Marie Sněžné v Praze
  • 1996 přerušení činnosti Galerie Crux
  • 2004 znovuzaložení Galerie Crux jako společnosti s ručením omezeným a rekonstrukce nové budovy v Brandýse
  • 10.4. 2007 slavnostní otevření galerie v nové budově a vernisáž výstavy na počest Radka Brože

Iniciátorem a spoluzakladatelem Galerie Crux v roce 1990 byl Radek Brož. Jeho umělecký profil a stručný životopis si můžete přečíst v kategorii Autoři. Tak vznikla jedna z prvních duchovních galerií po revoluci. Společenství křesťanů různých profesí a zaměření pořádalo v galerii různé akce od výstav malířského i sochařského umění počínaje až po divadlo a hudbu konče. Ke galerijnímu životu také patřil život duchovní a život pedagogický. Spolu s uměním v klášteře bratří menších (při chrámu Panny Marie Sněžné) existovala církevní základní škola a školka, třídy výuky náboženství, společenstvo pořádající dětské mše a v létě dobrodružné tábory v duchu biblických příběhů. Skupina živých křesťanů se hluboce vryla do života Františkánů a naopak. Tento tvůrčí celek žil mocným duchem, jak to u mladých společenství bývá a konal velké množství dobrého díla. Ačkoliv galerie Crux prošla existenční krizí, v roce 2007 se podařilo její činnost znovu obnovit.

Slavnostní otevření

10. dubna 2007 se sešlo na adrese Ivana Olbrachta 45, Brandýs nad Labem, množství lidí. Nervozita pořadatelů byla umocněna pocitem nehotovosti a syrovosti, ačkoli je to u novorozené (lépe řečeno znovuzrozené) galerie pocit plně oprávněný. Do poslední chvilky se dotahovaly detaily. Do toho všeho se muzikant, mající obohatit chvíli krásnými tóny omluvil, že nepřijede. Byl bleskově naverbován jiný, ač polopřipravený. O šesté hodině večerní praskal dům ve švech. Hledaly se nůžky pro slavnostní přestřižení pásky. Byly nalezeny, avšak lid se již nahrnul do prostor, mašle nedbaje. Byl zahájen projev. Sestra Daniela mluvila krásnou řečí, všechny přítomné zdravila, vítala a popřála galerii hodně zdaru a Božího požehnání. Poté se ujal slova pan ministr Jehlička. Poděkoval za příjemné překvapení, že lidé jsou ochotni ze své vlastní vůle podstoupit mnoho nepříjemností a vynakládat velké úsilí pro dobrou věc. Popřál přítomným galeristům, aby ve svém snažení nepolevovali a povznášeli kulturu duchovním uměním s odvahou a upřímností. Spolž. Slova k výstavě Radka Brože se ujal pan Binder. Hovořil o atributech Radkova umění, o jeho povaze a charakteru, o jeho činnosti. Pro dokreslení sladkobolné, oduševnělé, zvláštní atmosféry zahrál muzikant jihoamerickou Cancion trist na klasickou kytaru. Po odeznění posledního tónu se společnost pustila do živé diskuse, prohlížení exponátů, popíjení a pojídání dobrůtek. Tento den ve všech přítomných zanechal slavností a příjemnou vzpomínku.

Budova

Kamenný obchod a galerie se nalézá v ulici Ivana Olbrachta 45 v Brandýse nad Labem, na dohled od zámku. Historie budovy sahá hluboko do paměti místních obyvatel. Před zruba dvěstě lety přišli do Brandýsa Piaristé budovat školství. Jako jednu z prvních budov postavili kapli a k ní kolej,která při pozdějším rozvoji přestala kapacitně stačit, proto byla přebudována na zázemní a skladovací stavbu. Za Josefa II. byl vliv Piaristů oslaben, jejich vzdělávací aktivity zastaveny, nicméně setrvávali v Brandýse až do padesátých let dvacátého století. V tu dobu byl poslední jejich zástupce páter Jan Dienstpier Sch. P. odeslán, za odnětí státního souhlasu k výkonu kněžské služby, pracovat jako dělník. Od válečných let prošla budova rukama mnohých majitelů.
K původní kapli byly přistavěny další místnosti a komplex byl cele přizpůsoben užitkovému stylu. Stavba sloužila jeden čas jako koloniál, částečně jako byt. Poslední majitelka, stanižvší se řádovou Školskou sestrou sv. Františka, toužila zvláštním duchem nabytou budovu navrátit
k ušlechtilému účelu a věnovala ji řádu Školských sester sv. Františka, a tak se bývala piaristická kaple s kolejí navrátila do Božích rukou. Pravděpodobně z důvodu tajemných Božích plánů Školské sestry marně hledaly kupce. Když byla založena Galerie Crux s.r.o., vedení hledalo vhodnou budovu pro provozování duchovní galerie. Řád sester s tímto účelem sympatizoval a ze své dobré vůle budovu na vlastní náklady opravil. Při rekonstrukci byly odkryty základy a kupole kaple, čímž se práce na renovaci sice zkomplikovaly a zpomalily, ale byl tak obnoven prostor odedávna duši povznášející. Kaple včetně kupole byla obnovena dle regulí památkového úřadu, město Brandýs nad Labem darovalo prostředky na položení oblé střechy.
V ostatních částech komplexu byly odkryty původní dřevěné stropy s ručně opracovanými trámy. Milevský klášter Premonstrátů věnoval mramorové dlaždice na položení podlah v celé galerii. Kromě výstavních prostor byl zrekonstruován i starý sklep s kamennou klenbou, pro účely vernisáží. Jak se říká: "Bůh žehnej tomu domu!"

Přihlášení