Transcendence

Transcendence – iniciace tvorby nového abstraktního umění

V dubnu 2017 to bude deset let působení Galerie Crux, během nichž bylo uspořádáno na čtyřicet pět kulturních akcí. Vedle autorských a souborných výstav se v každoročním programu ustálila tvůrčí sympózia (v roce 2016 to bylo v pořadí šesté), která iniciovala vznik řady nových, mnohdy velmi kvalitních děl. V tomto trendu chceme pokračovat i v následujících letech.

Téma transcendence, které se bohatě rozvíjí ve filozofii a teologii, se neodmyslitelně týká i umění (viz např. přednáška Umění a transcendence Jindřicha Chalupeckého). Touha objevovat tajemství, hledat to, co nás přesahuje patří k lidským potřebám odedávna. Fascinace transcendentími obsahy pak zavdává silnou inspiraci k tvorbě umění, protože nahlížené metafyzické skutečnosti jsou často slovy nepopsatelné. Lidé citliví k duchovním obsahům pak mohou prostřednictvím umění sdělovat to, co se zdá být vůbec, nebo jen těžko popsatelné. Podobně jako hudba umí vyvolávat duchovní spojení mezi skladatelem, interpretem a posluchačem, umí též výtvarné umění pomocí obrazů vyvolávat hlubokou vnitřní odezvu v divákovi často prostřednictvím silných emocí.

 

Všechny umělce vyzýváme k nové tvorbě, která má vyjádřit libovolné transcendentní obsahy, které vidí, cítí, prožívají, mají v mysli, v duši, v srdci. Jejich díla přijmeme v rámci vernisáže sympozia 1.11. 2017 v 19:00 v Galerii Crux a odměníme jejich tvorbu dle rozhodnutí galerijní rady v celkové výši 40 000,- Kč. Umělce prosíme, aby nás včas kontaktovali na tel.: 602 774 789, nebo na info@galeriecrux.cz.

Tags: 

Přihlášení