Výtvarná soutěž Bratři a sestry - prázdninová tvorba

Vernisáž výstavy bude v pátek 20. září v 17:00.

Prodloužení odevzdávky

Díla je možno tvořit i přes prázdniny. Odevzdávka děl je tak posunuta až na 20. září. Vernisáž výstavy bude v pátek 20. září 2013 od 17:00.

Úvod k soutěži

Sourozenci Cyril a Metoděj žili více než před miléniem let, přesto jejich činy zanechaly na naší dnešní kultuře nesmazatelné stopy. Díky cestování oba nabyli důležité vědomosti a schopnosti, kterými dokázali změnit kulturu tehdejší Evropy. Tak se Cyril naučil mnoho různých řečí, určitě jich dobře znal nejméně pět, tak se Metoděj naučil uplatňovat právo spravedlivě a srozumitelně napříč národy. Málokdo dnes ví, že právě kvůli jejich krásnému písmu se slovanské národy učí daleko rychleji číst a psát, než národy jiné. Tak i čeští žáci umí často již ve druhé třídě číst a psát, zatímco anglické děti mají potíže číst ještě v páté třídě, protože jejich písmo neodpovídá výslovnosti. Dílo obou bratrů mezi nimi vytvořilo most, který nejen spojil jejich rozdílné povahy, ale duchovně spojil a dodnes pojí tolik rozdílné kultury Východu a Západu. Dokáží se po jejich vzoru spojit dva světy oddělené řekou?

Něco málo k tématům

Témata pojímejte co nejvíce osobně, tedy ve svobodě směrem k vlastním zkušenostem, představám, hodnotám. Klíčovou osobou v uchopení témat je ten či ta, kdo povede umělce k práci. Proto prosíme učitelky a učitele, rodiče a blízké o jejich laskavou pomoc. První téma Sourozenci na výletě je primárně určeno nejmenším. Za slovo sourozenci lze svobodně dosadit rodina. Je vhodné téma spojit s konkrétním zážitkem. Druhé téma je určeno především školním dětem, které mají pozitivní vztah k písmu. Může jít o písmo psací, tiskací, fantazijní i tajné. Třetí téma je více zaměřeno k představivosti a je třeba nad ním uvažovat, proto je zaměřeno na mladé umělce. Z obrazu by mělo být patrné vnitřní poselství, ke kterému se autor/autorka hlásí.

Témata

1) Sourozenci na výletě

2) Krásné písmo

3) Most mezi světy

Kriteria

Formát do velikosti A3, technika a materiál jsou libovolné, označení na zadní straně musí obsahovat jméno a příjmení, věk, kontaktní telefon, může obsahovat třídu a název školy.

Termín odevzdání

Nejlépe do 19. 9.

Výstava a výlet

Přijatá díla budou vystavena ve výstavní síni Galerie Crux od vernisáže 20. září do 19. října tohoto roku. Na vernisáži budou vyhlášeni a odměněni autoři nejkrásnějších děl. Pro třicet z nich bude uspořádán poznávací výlet.

Přihlášení