Sympozium Panny Marie

Vyhlášení sympozia Panny Marie 2014

Galerie Crux vyhlašuje sympozium Žena požehnaná – Panna Maria viděná novými technologiemi a vyzývá všechny tvůrce umění k účasti. Prosíme, aby vážení umělci vytvořili a do konce září 2014 odevzdali dílo, podle níže uvedených specifikací.

Anotace
Panna Maria se těší veliké úctě od počátku naší kultury. Je nejen archetypem vznešené svaté ženy, ale v jistém smyslu zásadně a dlouhodobě ovlivňuje ideál ženské krásy. Její krása vyvěrá z Božího požehnání. Je požehnaná mezi ženami, je žena milovaná samotným Bohem. Panna Maria k nám stále znovu přichází v modlitbách, v péči o děti, v péči o potřebné, v nejkrásnějších písních, básních, při pohledu na růže a lilie, když zvedneme hlavu vzhůru k nebi, nebo kdykoliv se v našem srdci ozve láska. Rádi bychom dali prostor výtvarníkům, aby i oni znovu a nově zazpívali ódu na tuto Ženu spásy a dějin. Cílem projektu je oslovit touto ideou jak umělce, tak diváky a konfrontovat v současnosti platné ideály ženství. Zároveň chceme podpořit umělce v tvorbě na poli nových vizuálních technologií, proto je letošní sympozium zaměřené právě na ně.

Specifikace a kritéria hodnocení
   I staří mistři dělali mistrovské zkoušky v zobrazení Panny Marie. Jediným kritériem úspěchu v sympoziu roku 2014 tedy bude, že odborná komise zástupců Školských sester sv. Františka a Galerie Crux rozpozná ve vizuální tvorbě Pannu Marii. Všechna prezentovatelná díla budou vystavena od 3.10. do 8.11. 2014. Na vernisáži budou tři vybraná díla ohodnocena čestným uznáním i finančně od 3000,- do 10 000,- dle rozhodnutí komise.
Kategorie sympózia jsou rozděleny na:
- tvorbu akrylovými barvami.
- tvorbu novými médii, práce s projektorem, s počítačem nebo s moderními tiskařskými stroji.
- tvorba ve 3D za použití nových technik.
- tvorbu konceptuální.
- tvorbu s LED diodami, či jinou světelnou technikou.
- vlastní tvůrčí nápady s použitím nových technologií.

Požehnání
Milosrdný Bože, Otče náš,
na přímluvu Panny Marie, všech svatých ochránců a přátel v nebi,
požehnej umělcům i jejich rodinám,
ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
Amen.
Ve Staré Boleslavi dne 8. června 2014
na slavnost Seslání Ducha svatého v chrámu Nanebevzetí Panny Marie

Přihlášení