Sympozium 2015 - Svatí orodujte za nás

Vyhlášení sympozia 2015

Galerie Crux vyhlašuje sympozium Svatí orodují za nás a vyzývá k účasti všechny umělce, především sochaře. Prosíme, aby vážení umělci vytvořili a do konce září 2015 odevzdali dílo podle níže uvedených specifikací.

Anotace
Svatí jsou lidé, kteří byli působením Ducha svatého vyvoleni, aby pro nás jako světla osvětlovala cestu k dobru. Jsou často opředeni rouškou tajemství, legendami a zázraky, přesto jejich skutečnou existenci nikdo rozumný nepopírá. Často žili obyčejným světským životem, dokud jim do cesty zásadním způsobem nevstoupil Bůh. Tehdy se obrátili, změnili své smýšlení i způsob života a jali se konat dobro tak, jak k němu byli povoláni. Pro jejich lidskost a lásku, ctnosti a přednosti byli vybráni za vzory, které nás inspirují a povzbuzují v našem každodenním žití. Mnoho lidí věří, že nynější život světců v bezprostřední blízkosti Boha přináší požehnání těm, kteří se skrze ně přimlouvají. Proto se od pradávna obracíme ke svatým s prosbou: oroduj za nás. Tak se nám v modlitbě stávají patrony a patronkami, kteří společně s námi prosí o Boží požehnání.

Specifikace a kritéria hodnocení
   Vyzýváme umělce, aby vybrali světce, ke kterému mají osobní vztah, vybrali si jednu z následujích možností a vytvořili:
Skicy a model sochařského díla
Návrh (skicy a model) trojrozměrného díla
Návrh (skicy a model) relikviáře
Návrh oltářního obrazu

Ke skicám prosíme připojit text, ve kterém bude zamýšlené dílo stručně popsané v technických parametrech. Projekt je třeba odevzdat do konce září 2015 na adresu Galerie Crux, kde bude od pátku 2. října 2015 vystaven. V den vernisáže bude jeden z projektů vybrán komisí Galerie Crux a jeho autor získá 50 000,- Kč na realizaci díla.

Požehnání
Milosrdný Bože, Otče náš,
na přímluvu Panny Marie, všech svatých ochránců a přátel v nebi,
požehnej umělcům i jejich rodinám,
ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
Amen.
Dne 8. června 2015, při 1985. výročí seslání Ducha svatého o Letnicích r. 30 po Kristu

Přihlášení