Čechy - krajina křížů

Projekt Čechy - krajina křížů, který je realizován za podpory Ministerstva kultury ČR, vyvrcholí výstavou fotografií a řemeslných děl. Vernisáž výstavy bude na svátek Povýšení sv. kříže v pátek 14. září od 19:00 a výstava potrvá do dušiček 2. listopadu 2012, zakončena bude celovečerním kytarovým koncertem opět v 19:00.

V době Národní Svatováclavské poutě, v pátek 28. září prodloužená otevírací doba až do 20:00 hodiny.

Výzva kříže

Vážení umělci všech řemesel, řemeslníci všech umění,

v rámci projektu Čechy - krajina křížů, kdy tým fotografů zachytí krásu křížů starých, vás Galerie Crux vyzývá k tvorbě křížů nových. V pátek 14. září 2012 zahájíme výstavou fotografií a řemeslných děl, která bude otevřena v době nejvyšší návštěvnosti při svatováclavských oslavách. Tři nejlepší tvůrci budou odměněni Cenou Galerie Crux. Prosíme předejte své dílo do 10. září 2012.

Na vaše díla se těší
David Válka, ředitel galerie

Doporučení a hodnocení

Materiály: dřevo, kov, sklo plus libovolný další materiál.
Rozměry: 120 x 70 cm rozměř kříže, 12 x 7 cm trámky, střed kříže ve středu pomyslného kruhu o poloměru 35 cm. Kříž může být i menší, zaleží na dostupnosti materiálu. Plánujete-li zhotovit větší kříž, dejte prosíme vědět na info@galeriecrux.cz .
Hodnocení: Hodnoceny budou tři nejlepší díla, 1. místo - 10 000,- Kč, 2. místo 5 000,- Kč a 3. místo 2 500,- Kč. Hodnotí se jak kvalita řemeslného provedení tak umělecká hodnota.
Uzavírka: Díla je třeba předat do 15. září 2012, v následujících dnech proběhne instalace, v pátek 21. září bude vernisáž od 19:00.

Přihlášení