Sympozium 2015 - Svatí orodujte za nás

Vyhlášení sympozia 2015

Galerie Crux vyhlašuje sympozium Svatí orodují za nás a vyzývá k účasti všechny umělce, především sochaře. Prosíme, aby vážení umělci vytvořili a do konce září 2015 odevzdali dílo podle níže uvedených specifikací.

Anotace
Svatí jsou lidé, kteří byli působením Ducha svatého vyvoleni, aby pro nás jako světla osvětlovala cestu k dobru. Jsou často opředeni rouškou tajemství, legendami a zázraky, přesto jejich skutečnou existenci nikdo rozumný nepopírá. Často žili obyčejným světským životem, dokud jim do cesty zásadním způsobem nevstoupil Bůh. Tehdy se obrátili, změnili své smýšlení i způsob života a jali se konat dobro tak, jak k němu byli povoláni. Pro jejich lidskost a lásku, ctnosti a přednosti byli vybráni za vzory, které nás inspirují a povzbuzují v našem každodenním žití. Mnoho lidí věří, že nynější život světců v bezprostřední blízkosti Boha přináší požehnání těm, kteří se skrze ně přimlouvají. Proto se od pradávna obracíme ke svatým s prosbou: oroduj za nás. Tak se nám v modlitbě stávají patrony a patronkami, kteří společně s námi prosí o Boží požehnání.

Specifikace a kritéria hodnocení
   Vyzýváme umělce, aby vybrali světce, ke kterému mají osobní vztah, vybrali si jednu z následujích možností a vytvořili:
Skicy a model sochařského díla
Návrh (skicy a model) trojrozměrného díla
Návrh (skicy a model) relikviáře
Návrh oltářního obrazu

Ke skicám prosíme připojit text, ve kterém bude zamýšlené dílo stručně popsané v technických parametrech. Projekt je třeba odevzdat do konce září 2015 na adresu Galerie Crux, kde bude od pátku 2. října 2015 vystaven. V den vernisáže bude jeden z projektů vybrán komisí Galerie Crux a jeho autor získá 50 000,- Kč na realizaci díla.

Požehnání
Milosrdný Bože, Otče náš,
na přímluvu Panny Marie, všech svatých ochránců a přátel v nebi,
požehnej umělcům i jejich rodinám,
ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
Amen.
Dne 8. června 2015, při 1985. výročí seslání Ducha svatého o Letnicích r. 30 po Kristu

Výstava sr. Benedicty Hübnerové


Zveme Vás na tradiční vánoční kytarový koncert. Letos se můžete těšit na vystoupení Jana Pěče (kytara), Lucie Wollnerové (zpěv) a Davida Války (kytara, buzuki, skladba). Koncert proběhne v předvánočním pátku 19.12. od 19:00.


Od soboty 6.12. probíhá výstava keramických děl sr. Benedicty Hübnerové. Kromě keramiky jsou vystaveny i fotografie a básně. Výstava je prodejní. Otevřeno každý pátek a sobotu od 10:00 do 20:00 nebo po domluvě na tel. 602 774 789.

Výstava Sandry Povolné a Lenky Dvořákové

V PÁTEK 12.9. PROBĚHNE DERNISÁŽ S AUKCÍ VYSTAVENÝCH OBRAZŮSympozium Panny Marie

Vyhlášení sympozia Panny Marie 2014

Galerie Crux vyhlašuje sympozium Žena požehnaná – Panna Maria viděná novými technologiemi a vyzývá všechny tvůrce umění k účasti. Prosíme, aby vážení umělci vytvořili a do konce září 2014 odevzdali dílo, podle níže uvedených specifikací.

Anotace
Panna Maria se těší veliké úctě od počátku naší kultury. Je nejen archetypem vznešené svaté ženy, ale v jistém smyslu zásadně a dlouhodobě ovlivňuje ideál ženské krásy. Její krása vyvěrá z Božího požehnání. Je požehnaná mezi ženami, je žena milovaná samotným Bohem. Panna Maria k nám stále znovu přichází v modlitbách, v péči o děti, v péči o potřebné, v nejkrásnějších písních, básních, při pohledu na růže a lilie, když zvedneme hlavu vzhůru k nebi, nebo kdykoliv se v našem srdci ozve láska. Rádi bychom dali prostor výtvarníkům, aby i oni znovu a nově zazpívali ódu na tuto Ženu spásy a dějin. Cílem projektu je oslovit touto ideou jak umělce, tak diváky a konfrontovat v současnosti platné ideály ženství. Zároveň chceme podpořit umělce v tvorbě na poli nových vizuálních technologií, proto je letošní sympozium zaměřené právě na ně.

Specifikace a kritéria hodnocení
   I staří mistři dělali mistrovské zkoušky v zobrazení Panny Marie. Jediným kritériem úspěchu v sympoziu roku 2014 tedy bude, že odborná komise zástupců Školských sester sv. Františka a Galerie Crux rozpozná ve vizuální tvorbě Pannu Marii. Všechna prezentovatelná díla budou vystavena od 3.10. do 8.11. 2014. Na vernisáži budou tři vybraná díla ohodnocena čestným uznáním i finančně od 3000,- do 10 000,- dle rozhodnutí komise.
Kategorie sympózia jsou rozděleny na:
- tvorbu akrylovými barvami.
- tvorbu novými médii, práce s projektorem, s počítačem nebo s moderními tiskařskými stroji.
- tvorba ve 3D za použití nových technik.
- tvorbu konceptuální.
- tvorbu s LED diodami, či jinou světelnou technikou.
- vlastní tvůrčí nápady s použitím nových technologií.

Požehnání
Milosrdný Bože, Otče náš,
na přímluvu Panny Marie, všech svatých ochránců a přátel v nebi,
požehnej umělcům i jejich rodinám,
ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
Amen.
Ve Staré Boleslavi dne 8. června 2014
na slavnost Seslání Ducha svatého v chrámu Nanebevzetí Panny Marie

Vernisáž zlatníka Aleše Řeháka

Galerie Crux Brandýs nad Labem
Vás zve na výjimečný estetický a kulturní zážitek

Autorský šperk

Vernisáž zlatníka Aleše Řeháka

Akce se koná v pátek 18. 4. od 15 hod - 20 hod
a v sobotu 19. 4. od 12 hod - 18. 30 hod

Doprovodný program:

Ochutnávka vín (v pátek 15 - 20 hod)

Vinotéka U zámku, David Bartoníček,
Ivana Olbrachta 265,
Brandýs nad Labem

Prezentace cukrářské tvorby

( po celou dobu konání akce)
Cukrárna Café Mozart,
Tomáš Beran,
Staroměstské náměstí 22, Praha 1

Hudební doprovod

Kytarové sólo
(David Válka, pátek 18. 4. v 17 hod)
Šperky renesanční hudby (kytarový duet Jan Pěč,
David Válka, zpěv Jiří Kukal,
v sobotu 19. 4. 18 - 18. 30 hod)

Vstupné dobrovolné

Výstava Františkánské úsměvy

Věnujte prosím pozornost změnám otevírací doby. Dnes v sobotu 28.12. otevřeno do 16:00. V pondělí 30.12. mimořádně otevřeno, v úterý 31.12. otevřeno v normálním čase. Pro ujištění volejte 602 774 789.

Výstava ilustrací, kreseb a grafik P. Michala Františka Pometla OFM při příležitosti oslav šestileté existence Galerie Crux v Brandýse. Setkání přátel sv. Františka se bude konat v pátek 6. prosince od 18:00.

Výtvarná soutěž Bratři a sestry - prázdninová tvorba

Vernisáž výstavy bude v pátek 20. září v 17:00.

Prodloužení odevzdávky

Díla je možno tvořit i přes prázdniny. Odevzdávka děl je tak posunuta až na 20. září. Vernisáž výstavy bude v pátek 20. září 2013 od 17:00.

Úvod k soutěži

Sourozenci Cyril a Metoděj žili více než před miléniem let, přesto jejich činy zanechaly na naší dnešní kultuře nesmazatelné stopy. Díky cestování oba nabyli důležité vědomosti a schopnosti, kterými dokázali změnit kulturu tehdejší Evropy. Tak se Cyril naučil mnoho různých řečí, určitě jich dobře znal nejméně pět, tak se Metoděj naučil uplatňovat právo spravedlivě a srozumitelně napříč národy. Málokdo dnes ví, že právě kvůli jejich krásnému písmu se slovanské národy učí daleko rychleji číst a psát, než národy jiné. Tak i čeští žáci umí často již ve druhé třídě číst a psát, zatímco anglické děti mají potíže číst ještě v páté třídě, protože jejich písmo neodpovídá výslovnosti. Dílo obou bratrů mezi nimi vytvořilo most, který nejen spojil jejich rozdílné povahy, ale duchovně spojil a dodnes pojí tolik rozdílné kultury Východu a Západu. Dokáží se po jejich vzoru spojit dva světy oddělené řekou?

Něco málo k tématům

Témata pojímejte co nejvíce osobně, tedy ve svobodě směrem k vlastním zkušenostem, představám, hodnotám. Klíčovou osobou v uchopení témat je ten či ta, kdo povede umělce k práci. Proto prosíme učitelky a učitele, rodiče a blízké o jejich laskavou pomoc. První téma Sourozenci na výletě je primárně určeno nejmenším. Za slovo sourozenci lze svobodně dosadit rodina. Je vhodné téma spojit s konkrétním zážitkem. Druhé téma je určeno především školním dětem, které mají pozitivní vztah k písmu. Může jít o písmo psací, tiskací, fantazijní i tajné. Třetí téma je více zaměřeno k představivosti a je třeba nad ním uvažovat, proto je zaměřeno na mladé umělce. Z obrazu by mělo být patrné vnitřní poselství, ke kterému se autor/autorka hlásí.

Témata

1) Sourozenci na výletě

2) Krásné písmo

3) Most mezi světy

Kriteria

Formát do velikosti A3, technika a materiál jsou libovolné, označení na zadní straně musí obsahovat jméno a příjmení, věk, kontaktní telefon, může obsahovat třídu a název školy.

Termín odevzdání

Nejlépe do 19. 9.

Výstava a výlet

Přijatá díla budou vystavena ve výstavní síni Galerie Crux od vernisáže 20. září do 19. října tohoto roku. Na vernisáži budou vyhlášeni a odměněni autoři nejkrásnějších děl. Pro třicet z nich bude uspořádán poznávací výlet.

Výstava Veselé školy v Brandýse

Vážení rodiče, přátelé školy, děti,

jste srdečně zváni na již tradiční výstavu olympijských prací v Galerii Crux v Brandýse. Vernisáž začne ve čtvrtek 14.3. od 17:00. Na programu je hudební představení Veselého orchestru pod vedením Evy Kukalové, prohlídka vystavených prací a dobročinná aukce na účely výtvarného oddělení školy. Prosíme babičky, maminky a všechny ochotné duše, aby připravily něco dobrého k pohoštění. Děkujeme.

Těšíme se na shledání

Veselí učitelé

Karel Cyril Votýpka - Tvorba

Velevážení a ctihodní,

v pátek 9. listopadu jsme otevřeli prodejní výstavu grafik, obrazů a plastik moravského umělce Karla Cyrila Votýpky. Výstavu uvedl pan Laslo Kovacs, maďarský kunsthistorik, který upozornil na to, že Votýpka je jedním z mála, kteří prezentují českou kulturu v Maďarsku. Votýpka je opravdu výjimečným tvůrcem vzhledem ke svému zaměření na psaní nových ikon, které tematicky navazují na tradiční ikony, nicméně jsou nové výrazovými prostředky. Votýpka je též kvalitním muzikantem, vede soubor Malé hudební družení. K výstavě, která potrvá do 29. prosince, jsou naplánovány dva doprovodné programy:

VÝTVARNÝ WORKSHOP
V pátek 7. prosince od 17:00 proběhne devadesátiminutový kurz zlacení obrazů. Cena je 150,- Kč, v ceně je materiál a kurzovné. Prosíme účastníky aby si donesli vlastní jeden široký a plochý štětec a jeden tupírovací.

VEČER PANNY MARIE
V sobotu 8. prosince od 19:00 pořádáme hudební večer se zpěvem českých a moravských balad a písní. Večerem Vás provede českomoravské duo David Válka a Karel Cyril Votýpka. Vstupné 70,- Kč / 50,- Kč snížené.

Stránky

Přihlášení

Přihlásit se k odběru Galerie Crux RSS