Výstavy

Výstava Sandry Povolné a Lenky Dvořákové

V PÁTEK 12.9. PROBĚHNE DERNISÁŽ S AUKCÍ VYSTAVENÝCH OBRAZŮVernisáž zlatníka Aleše Řeháka

Galerie Crux Brandýs nad Labem
Vás zve na výjimečný estetický a kulturní zážitek

Autorský šperk

Vernisáž zlatníka Aleše Řeháka

Akce se koná v pátek 18. 4. od 15 hod - 20 hod
a v sobotu 19. 4. od 12 hod - 18. 30 hod

Doprovodný program:

Ochutnávka vín (v pátek 15 - 20 hod)

Vinotéka U zámku, David Bartoníček,
Ivana Olbrachta 265,
Brandýs nad Labem

Prezentace cukrářské tvorby

( po celou dobu konání akce)
Cukrárna Café Mozart,
Tomáš Beran,
Staroměstské náměstí 22, Praha 1

Hudební doprovod

Kytarové sólo
(David Válka, pátek 18. 4. v 17 hod)
Šperky renesanční hudby (kytarový duet Jan Pěč,
David Válka, zpěv Jiří Kukal,
v sobotu 19. 4. 18 - 18. 30 hod)

Vstupné dobrovolné

Výstava Františkánské úsměvy

Věnujte prosím pozornost změnám otevírací doby. Dnes v sobotu 28.12. otevřeno do 16:00. V pondělí 30.12. mimořádně otevřeno, v úterý 31.12. otevřeno v normálním čase. Pro ujištění volejte 602 774 789.

Výstava ilustrací, kreseb a grafik P. Michala Františka Pometla OFM při příležitosti oslav šestileté existence Galerie Crux v Brandýse. Setkání přátel sv. Františka se bude konat v pátek 6. prosince od 18:00.

Výstava Bratři a sestry

Výstava dětských prací ze soutěže inspirované dílem a odkazem sv. Cyrila a sv. Metoděje.

Výstava Veselé školy v Brandýse

Vážení rodiče, přátelé školy, děti,

jste srdečně zváni na již tradiční výstavu olympijských prací v Galerii Crux v Brandýse. Vernisáž začne ve čtvrtek 14.3. od 17:00. Na programu je hudební představení Veselého orchestru pod vedením Evy Kukalové, prohlídka vystavených prací a dobročinná aukce na účely výtvarného oddělení školy. Prosíme babičky, maminky a všechny ochotné duše, aby připravily něco dobrého k pohoštění. Děkujeme.

Těšíme se na shledání

Veselí učitelé

Karel Cyril Votýpka - Tvorba

Velevážení a ctihodní,

v pátek 9. listopadu jsme otevřeli prodejní výstavu grafik, obrazů a plastik moravského umělce Karla Cyrila Votýpky. Výstavu uvedl pan Laslo Kovacs, maďarský kunsthistorik, který upozornil na to, že Votýpka je jedním z mála, kteří prezentují českou kulturu v Maďarsku. Votýpka je opravdu výjimečným tvůrcem vzhledem ke svému zaměření na psaní nových ikon, které tematicky navazují na tradiční ikony, nicméně jsou nové výrazovými prostředky. Votýpka je též kvalitním muzikantem, vede soubor Malé hudební družení. K výstavě, která potrvá do 29. prosince, jsou naplánovány dva doprovodné programy:

VÝTVARNÝ WORKSHOP
V pátek 7. prosince od 17:00 proběhne devadesátiminutový kurz zlacení obrazů. Cena je 150,- Kč, v ceně je materiál a kurzovné. Prosíme účastníky aby si donesli vlastní jeden široký a plochý štětec a jeden tupírovací.

VEČER PANNY MARIE
V sobotu 8. prosince od 19:00 pořádáme hudební večer se zpěvem českých a moravských balad a písní. Večerem Vás provede českomoravské duo David Válka a Karel Cyril Votýpka. Vstupné 70,- Kč / 50,- Kč snížené.

Čechy - krajina křížů

Projekt Čechy - krajina křížů, který je realizován za podpory Ministerstva kultury ČR, vyvrcholí výstavou fotografií a řemeslných děl. Vernisáž výstavy bude na svátek Povýšení sv. kříže v pátek 14. září od 19:00 a výstava potrvá do dušiček 2. listopadu 2012, zakončena bude celovečerním kytarovým koncertem opět v 19:00.

V době Národní Svatováclavské poutě, v pátek 28. září prodloužená otevírací doba až do 20:00 hodiny.

Výzva kříže

Vážení umělci všech řemesel, řemeslníci všech umění,

v rámci projektu Čechy - krajina křížů, kdy tým fotografů zachytí krásu křížů starých, vás Galerie Crux vyzývá k tvorbě křížů nových. V pátek 14. září 2012 zahájíme výstavou fotografií a řemeslných děl, která bude otevřena v době nejvyšší návštěvnosti při svatováclavských oslavách. Tři nejlepší tvůrci budou odměněni Cenou Galerie Crux. Prosíme předejte své dílo do 10. září 2012.

Na vaše díla se těší
David Válka, ředitel galerie

Doporučení a hodnocení

Materiály: dřevo, kov, sklo plus libovolný další materiál.
Rozměry: 120 x 70 cm rozměř kříže, 12 x 7 cm trámky, střed kříže ve středu pomyslného kruhu o poloměru 35 cm. Kříž může být i menší, zaleží na dostupnosti materiálu. Plánujete-li zhotovit větší kříž, dejte prosíme vědět na info@galeriecrux.cz .
Hodnocení: Hodnoceny budou tři nejlepší díla, 1. místo - 10 000,- Kč, 2. místo 5 000,- Kč a 3. místo 2 500,- Kč. Hodnotí se jak kvalita řemeslného provedení tak umělecká hodnota.
Uzavírka: Díla je třeba předat do 15. září 2012, v následujících dnech proběhne instalace, v pátek 21. září bude vernisáž od 19:00.

KONCENTRÁT V - A4 // CONCENTRADO V. "A4" // CONCENTRATE V - "A4"


Pátý ročník tvůrčího setkání více než třiceti současných umělců. Letos poprvé na celosvětové úrovni, na obou zemských polokoulích - v Brandýse a v Riu. Téma "A4", inspirace dílem Franze Kafky. Výstava v Brandýse bude od 3. srpna do 15. září 2012. Výstava v Riu de Janeiro probíhá souběžně od 1. srpna do 10 srpna 2012. Více na http://www.lpjt.wz.cz/koncentrat-V.html#EN .

KONCENTRÁT V. "A4"

Koncepce

Za pět let existence kurátorského plánu Koncentrátů se podařilo definovat vztahy umělecké scény okolo Akademie výtvarných uměni v Praze s cílem koncentrovat práce co nejširšího okruhu umělců. Mezi hlavní úkoly každé aktivity uměleckého světa je překračovat svoje vlastní hranice. Tímto ročníkem Koncentrátu překračujeme nejenom hranici dané scény, daného města, daného státu, ale hlavně hranice dvou světů, Starého a Nového.

Ze všeho nejraději bych vynechal fráze o vyměně myšlenek, internacionalitě, mezistátní spolupráci, pjerestrojce a podobně, ale nevynechám, protože jsou na místě. Vztahy mezi Českou republikou a Brazílii jsou buď mizivé, nebo minimálně ne dobře viditelné, přitom Hellio Otisica, Beatrice Milhasez, Tarsila do Amaral či Ericson Pires jsou brazilské stálice, u nichž je škoda, že nejsou v Čechách důvěrně známé. Tato "výměna názoru" je jedním z cílu výstavy.

Během hledání, co je našim kultůrám společné, jsem narazil na Franze Kafku. Franz spojuje oba národy v nahlíženi na jejich byrokracie, v kterých je užití "A čtyřky" zásadní. A4 je tiskový formát papíru notoricky používaný v obou zemích. Xerox, tiskárny a datová kultůra definovali formát doby. A4-ka se používá na množení v masovém měřítku. Tento formát papíru je tak všudypřítomný, že bychom ho rozhodně nečekali jako běžnou formu pro vizuální vyjádření v galerii. Nicméně práve toto omezení umožnilo masové šíření těchto obsahů, stejně tak jako vynález faxu umožnil snadné a rychlé šíření vizuálních informací.

Koncept využití formálního mantinelu nemá evokovat asociaci na jednoduchou instalaci. Omezení formou umožňuje shledávání příbuzných myšlenek. Mimo jiné také doufám, že dojde k narušení klasického dogmatu současné vizualní tvorby, že jen prvenství v inovaci vytváří "dostatečné" umění. Chtěl bych od výstavy něco překvapivého, což nemusí nutně znamenat něco nového (ve smyslu vynález).

Omezením formou sleduji cíl prokázat teorii, že dobrá idea nezávisí na formě - díky tomu dojde k situaci, kdy forma popře sama sebe. Nechtěl bych ovšem, aby byla výstava brána jako statistický experiment, ale jako zhmotnění vizualních myšlenek prostřednictvím konceptů na papírech, ve dvou prostorech díky dvěma skupinám umělců ve dvou městech.

Lukáš Válka
kurátor
1. květen 2012
Rio de Janeiro

CONCENTRADO V. "A4"

Conceito

Durante os seus cinco anos de existência, o plano de exposição de um projeto curatorial intitulado Concentrado ajudou na definição de uma cena de arte específica no meio da Academia de Belas Artes. Um dos principais objetivos da atividade artística é ultrapassar as suas proprias fronteiras. A exposição "Concentrado" deste ano ultrapassa não apenas os limites de uma cena artística, de uma cidade e de um estado, mas também os limites de dois mundos - o Antigo e o Novo.

Eu evitaria frases sobre troca e internacionalização de ideias, colaboração entre dois Estados, perestroika e assuntos relacionados, mas não o farei porque elas são bastante relevantes nesse caso. Não há muita interação entre a República Tcheca e o Brasil, ou pelo menos ela não é muito visível. É lamentável que grandes artistas brasileiros como Hellio Otisica, Beatrice Milhasez, Tarsila do Amaral, ou Ericson Pires não sejam conhecidos entre a população Tcheca. A troca de opiniões é um dos fins dessa exibição.

À procura de uma ligação entre essas duas culturas, encontrei Franz Kafka: Franz conecta as duas nações na maneira como elas percebem suas próprias burocracias. O papel do tipo A4 é uma das principais ferramentas delas nos dois países. Xeroxes, impressoras e cultura digitalizada definiram o formato desta época. Enormes quantidades de cópias são impressas diariamente em papel A4. Esse tipo de folha pode ser encontrado em todos os lugares, muito embora não seja um meio comum de se expressarem ideias visuais numa galeria. Contudo, foi justamente a padronização do tipo de papel que tornou possível a vasta divulgação de diversos conteúdos, da mesma forma que a invenção da máquina de fax permitiu o compartilhamento rápido e simples da informação visual.

A limitação da forma do papel não torna simples a instalação. A restrição na forma viabiliza diversas possibilidades de justaposição de ideias relacionadas. Outro objetivo desse projeto é romper com o dogma da arte contemporânea o qual diz que somente o artista que inova primeiro faz realmente boa arte. Eu espero que as obras nessa exibição sejam surpreendentes, o que não significa que elas tenham de ser novas invenções.

Quero provar a teoria de que uma boa ideia independe da forma,e, para isso, aposto em sua limitação – nesse caso, a forma se cancelaria. Todavia, não quero transformar a exibição num experimento estatístico. Quero que ela seja a materialização dos pensamentos visuais, em papéis e em dois espaços, de dois grupos de artistas em duas diferentes cidades.

Lukas Valka
curador
Rio de Janeiro
1 de Maio de 2012

CONCENTRATE V. "A4"

Concept

During the five-year existence of a curatorial project titled Concentrate, this exhibition plan helped to define a particular art scene around The Academy of fine Arts. One of the main task of each art activity is to cross their own boundaries. This year's Concentrate is crossing not only the boundaries of one art scene, one city, and one state; but also the boundaries of the two worlds – the Old one and the New one.

I would like to skip phrases about exchange of ideas, internalization, collaboration between states, perestroika, and so on; but I won't, because they are very relevant in this case. There are not many relations between the Czech Republic and Brazil, or at least they are not visible very well. It is a pity that great Brazilian artists like Hellio Otisica, Beatrice Milhasez, Tarsila do Amaral, or Ericson Pires are not known to Czech people. The "exchange of opinions" is one of the goals of this exhibition.

While searching what these two cultures have in common, I came across Franz Kafka: Franz connects the two nations in a way they perceive their own bureaucracies. Paper size A4 is one of the main tools / a platform for it in both countries. Xeroxes, printers, and data culture have defined the format of this epoch. Enormous amount of copies are being printed daily on A4 paper format. This paper size could be found everywhere; however, it is not a common form for expressing visual ideas in a gallery. Nevertheless, it was exactly the standardization of paper size that made a vast spread of various contents possible, in the same way that invention of the fax machine enabled easy and fast sharing of visual information.

Using a formal limitation is not supposed to evoke a simple installation. The restriction of a form provides a possibility of juxtaposition of related ideas. Another goal of this project is to disturb an contemporary-art dogma that only a person who comes with an innovation first, makes a good-enough art. I hope the works at the exhibition will be surprising, which doesn't mean they will have to be new inventions.

By the limitation of form, I would like to prove a theory that a good idea doesn't depend on a form – in this way the form will negate itself. However, I don't want the exhibition to become a statistical experiment. I want it to be a materialization of visual thoughts on papers and in two spaces by two groups of artists in two cities.

Lukas Valka
curator
May 1, 2012
Rio de Janeiro

Tři cesty - Jitka Hilská, Eliška Jakubíčková, Daniela Messiereurová

Výstava abstraktních obrazů tří výjimečných dam našeho současného umění. Tři životní cesty, tři duševní světy a tři umělecké proudy se setkají v pátek 30.3. v Brandýse n. L. Vernisáž je mimořádně posunuta na 19:00.

Veselá antika

Výstava navazuje na úspěšnou loňskou výstavu Veselá Anežka Česká. V rámci tradiční olympiády Veselé školy na téma Antika vzknikla řada pozoruhodných dětských prací. Zejména stojí za pozornost zpracování křesťanských prvků v antice. Vernisáž bude opět spojena s benefiční akcí na podporu výtvarných oborů ZUŠ. Výstavu zahájí krátký koncert školního orchestru, který pod vedením sboristky Evy Kukalové dosáhl výrazných úspěchů a má uznání i na pražském arcibiskupství.

Stránky

Přihlášení