Výstavy

Nejmenší umění

V pondělí 6. září v 18:00 otevřeme výstavu Nejmenší umění Otce Benedikta Vladimíra Holoty. Po studentské výstavě Nejskromnější umění tak vystavujeme výstavu tvůrce, který, podobně jako Fra Angelico, toužíc zanechat stopy duchovního života tvořil obrazy při různých příležitostech, za různých okolností, různými technikami. K nahlédnutí budou akvarely, kresby a malby, které nejsou sjednoceny tématem, nýbrž tajemstvím, které necháme odhalit pozornému divákovi. Výstava potrvá až do 21. října.

O autorovi:
Vladimír Benedikt Holota (* 5. srpna 1922) je český katolický kněz a františkánský mnich, dále též spisovatel, publicista a vyhledáváný zpovědník a duchovní, dlouholetý organizátor duchovních cvičení. V 50. letech byl zbaven svobody při Akci K a prošel internací v koncentračních klášterech i nuceným pracemi. Je asignován v konventu u kostela Panny Marie Sněžné v Praze.

Concentrate III - The Most Humble Art

We manage an exhibition of young artists from Academy of Fine Arts, Academy of Arts, Architecture and Design and some art branches of the Charles University for the third year. This time there is a theme 'the most humble art' the main criterion of performance. This exhibition is inspired by Josef Čapek´s essay 'The most humble art' published in 1920 but is searching new ways how to express not intermediary, unproud, free art. Artists: Birgitt Fisher (painting), Michal Pustějovský (new media), Nikola Čulík (drawing), David Helán (photo), Dominik Jirsa (photo), LPJT Válka (ready-made), Petr Baláš (painting), Markéta Hlinovská (drawing).

Koncentrát III

Koncentrát III – Nejskromnější umění. Již třetím rokem pořádáme výstavu děl umělců a diplomantů Akademie výtvarných umění, UMPRUM a dějinno-uměleckých oborů KTF i Filozofické fakulty UK. Letos se nejedná pouze o poklauzurní kurátorský výběr děl sjednocených technikou, tento výběr je exponovaný hlavně tématem. Jde o inspiraci článkem „Nejskromnější umění“ z výboru esejů na toto stěžejní Čapkovo téma, který vyšel v roce 1920.

Stránky

Přihlášení